21.III Seminarium Służby

Kategoria: Aktualności

21 Marca 2015 (sobota) – rozpoczynamy 10:00, kończymy 12:00

Jest to trzecie z czterech seminariów Społeczności Chrześcijańskiej Południe. Ponieważ Seminaria Duchowej Dojrzałości są ze sobą ściśle połączone, przed przystąpieniem do Seminarium Służby powinieneś przejść przez Seminarium Przymierza oraz Seminarium Uczniostwa. Jesteśmy przekonani, że najpierw musisz być oddany członkostwu w kościelnej rodzinie i oddany nawykom duchowej dojrzałości, aby znaleźć swoje powołanie w służbie. Członkostwo i dojrzałość są fundamentem twojej służby.

Główna zasada tego seminarium to:

Moja służba jest określona przez sposób,
w jaki jestem ukształtowana/y przez Boga

Sposób, w jaki stworzył mnie Bóg, określa to, co chce, abym robił. Dopiero wtedy zrozumiem cel, dla którego zostałem stworzony, kiedy zrozumiem, jakiego rodzaju osobą jestem. Taka jest tajemnica poznania Bożej woli dla mojego życia. Bóg jest konsekwentny w swoim planie przygotowanym dla każdego z nas. Nie dałby nam wrodzonych talentów i temperamentów, darów duchowych i wszelkiego rodzaju doświadczeń życiowych, by później ich nie użyć. Wierzymy, że poprzez omówienie i przestudiowanie tych czynników odkryjesz służbę, jaką Bóg ma dla ciebie przygotowaną.


Autor: SCh Południe

Dodaj komentarz