Nasz niesamowity Bóg każdego dnia wkłada w nasze serca pasję, moc i napełnienie, a wszystko to chcemy wykorzystywać najlepiej jak tylko potrafimy
ze względu na NIEGO i CIEBIE.

 

IDEA

Wraz z rozwojem Społeczności Chrześcijańskiej Północ, Bóg włożył w serca liderów myśl, aby w południowo-wschodniej części Warszawy powołać nowy kościół. Grupa kilkudziesięciu osób z Markiem i Anią Sobotkami jako przywódcami została zainspirowana przez Boga by rozpocząć ten ekscytujący proces na Jego chwałę.

POCZĄTKI

Od października 2010 roku podczas jednego weekendu w miesiącu słuchaliśmy, uczyliśmy się oraz modliliśmy się o Nowy Kościół. Spotkania te nazwaliśmy Kościół w Budowie. W budowie – bo nasza relacja z Bogiem, ludźmi, współmałżonkiem, przyjacielem czy też dzieckiem są w ciągłej budowie. Nasze życie, działania, kariera, nauka są w ciągłym procesie budowy.

Bóg w niesamowity sposób prowadził nas od samego początku. Posłał nam wspaniałych, pełnych pasji, oddanych i inspirujących ludzi, bez których ta Budowa nie rozpoczęłaby się w tak ciekawy i inspirujący sposób. Ludzie którzy nas otaczają są wsparciem, zachętą, powodem do modlitwy o nich. Kościół to ludzie oddani Chrystusowi i takiego kościoła doświadczamy od samego początku.

ROZWÓJ

6 marca 2011 roku to ważna data w historii kościoła – właśnie wtedy odbyło się pierwsze oficjalne nabożeństwo SCh Południe. Rok później – wiosną 2012 roku zmieniliśmy miejsce spotkań. Po wielu miesiącach modlitw i poszukiwań otrzymaliśmy od Boga wspaniałe miejsce – Mińską 65.