Zajęcia dla Dzieci

Nie ma nic bardziej fascynującego, niż odkrywanie z dziećmi nieznanej im rzeczywistości. Obserwowanie, jak dowiadują się nowych rzeczy  o sobie samych, relacjach, ludziach wokół i Bogu. Każde spotkanie jest pełne przeżyć i emocji. Z każdego dzieci wynoszą coś dla siebie. Taką kanapkę na drogę.

Co jest celem

Chcemy, aby dzieci, na które mamy wpływ, nawiązały żywą relację z Bogiem. A te, które już mają taką relację, aby uczyły się, jak z Nim żyć w codzienności.


Jak mogę dowiedzieć się więcej o tym jak działacie?

Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 10 lub 12 na Mińską 65. Po wcześnijeszym ustaleniu z liderem zajęć możesz przyjrzeć się jak wyglądają zajęcia i porozmawiać z prowadzącymi.

Specjalne comiesięczne nabożeństwa dziecięce

Nabożeństwa dla Dzieci to radosne przeżywanie obecności Bożej w formie dostosowanej dla dzieci.
Śpiewamy, rozwiązujemy zadania, słuchamy Historii Biblijnej i wykonujemy prace plastyczne.
W nabożeństwie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci ! Te z naszej Społeczności i te, które chcą zajrzeć i tylko zobaczyć, co się dzieje.

Nabożeństwa odbywają się raz w miesiącu w osobnej sali na I piętrze budynku Mińska 65, przejście z dużej sali nabożeństw przez kawiarenkę SCh Południe.