MAŁE GRUPY
W czasach apostołów uczniowie Jezusa spotykali się po domach. Tam odczytywali listy, dzielili się tym, co Bóg czynił w ich życiu, modlili się o siebie nawzajem, troszczyli o swoje potrzeby. Relacje, jakie mamy ze sobą w takiej małej grupie pozwalają nam wspierać się wzajemnie, budować naszą wiarę i lepiej wzrastać w poznaniu Boga.

W ramach Małych Grup funkcjonują: Grupy Domowe, Spotkania dla Mam, Kurs Alfa

NASZ CEL
Chcemy, by każdy w SCh Południe mógł być częścią jakiejś małej społeczności (małej grupy) ludzi, którzy będą dla siebie nawzajem wsparciem duchowym i fizycznym, będą razem wzrastać w poznaniu Boga i praktykować dzielenie się Jego miłością.