Społeczność Chrześcijańska Południe jako zgromadzenie ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, jest częścią “Ciała Chrystusa” powołaną do służby Jemu w Warszawie.

Seminaria Duchowej Dojrzałości to cykl 4 spotkań, które mają pomóc każdemu z uczestników wkroczyć na ścieżkę duchowego rozwoju, którą od blisko 2000 lat idzie wielu naśladowców Chrystusa. Ta ścieżka prowadzi od świata do członkostwa w kościele, od członkostwa do uczniostwa, od uczniostwa do służby a następnie do misji jaką Jezus nakazał Kościołowi.

 

SEMINARIUM PRZYMIERZA

 

Dowiedz się więcej o Społeczności, której jesteś bądź chcesz być częścią. Na pierwszym z czterech seminariów dowiesz się m.in. co oznacza ‘przynależność do kościoła’, co łączy ludzi w SCh Południe oraz jaka jest strategia naszej Społeczności. Zapisy na seminarium odbywają się po nabożeństwach bądź poprzez zgłoszenie na mail biuro(at)schpoludnie.pl.

 

omawiane tematy:

Odkrywanie przynależności w Kościele

Jak stać się częścią Bożej rodziny ?

Zbawienie

Znaczenie chrztu

Znaczenie Wieczerzy Pańskiej

Wyznawane zasady wiary i wartości

Deklaracja celów i zadań

Strategia

Struktury

 

Kurs online
 

SEMINARIUM UCZNIOSTWA

 

Jest to drugie z czterech seminariów Społeczności Chrześcijańskiej Południe. Ponieważ seminaria te zostały zbudowane jedno na drugim, powinieneś najpierw przejść przez Seminarium Przymierza czyli „Odkrywanie członkostwa w kościele”, zanim przystąpisz do tego seminarium.

Chcemy skupić się na czterech podstawowych nawykach, jakie musi rozwinąć chrześcijanin, by rozwinąć się do duchowej dojrzałości.

Podczas seminarium:

  • wyposażymy cię w umiejętności, jakich potrzebujesz do wprowadzenia tych nawyków;
  • wyjaśnimy, jakich narzędzi będziesz potrzebował do trwania w tych nawykach.

 

SEMINARIUM SŁUŻBY

 

Jest to trzecie z czterech seminariów Społeczności Chrześcijańskiej Południe. Ponieważ Seminaria Duchowej Dojrzałości są ze sobą ściśle połączone, przed przystąpieniem do Seminarium Służby powinieneś przejść przez Seminarium Przymierza oraz Seminarium Uczniostwa. Jesteśmy przekonani, że najpierw musisz być oddany członkostwu w kościelnej rodzinie i oddany nawykom duchowej dojrzałości, aby znaleźć swoje powołanie w służbie. Członkostwo i dojrzałość są fundamentem twojej służby.

Główna zasada tego seminarium to:

Moja służba jest określona przez sposób,
w jaki jestem ukształtowana/y przez Boga

Sposób, w jaki stworzył mnie Bóg, określa to, co chce, abym robił. Dopiero wtedy zrozumiem cel, dla którego zostałem stworzony, kiedy zrozumiem, jakiego rodzaju osobą jestem. Taka jest tajemnica poznania Bożej woli dla mojego życia. Bóg jest konsekwentny w swoim planie przygotowanym dla każdego z nas. Nie dałby nam wrodzonych talentów i temperamentów, darów duchowych i wszelkiego rodzaju doświadczeń życiowych, by później ich nie użyć. Wierzymy, że poprzez omówienie i przestudiowanie tych czynników odkryjesz służbę, jaką Bóg ma dla ciebie przygotowaną.

 

SEMINARIUM MISJI

 

Jest to ostatnie z czterech seminariów Społeczności Chrześcijańskiej Południe. Ponieważ Seminaria te są ze sobą ściśle połączone, przed przystąpieniem do Seminarium Misji powinieneś przejść przez Seminarium Przymierza, Seminarium Uczniostwa oraz Seminarium Służby. Jesteśmy przekonani, że najpierw musisz być oddany członkostwu w kościelnej rodzinie i oddany nawykom duchowej dojrzałości, aby znaleźć swoje powołanie w służbie i kontynuować misję Chrystusa na ziemi.

Seminarium to, nie jest końcem wędrówki po duchową dojrzałość w Społeczności Chrześcijańskiej Południe. Jest raczej początkiem ścieżki, na której masz wywrzeć wpływ na świat przy użyciu Bożej miłości.

Główny cel tego seminarium może być podsumowany w trzech następujących zdaniach.

  1. Zrozumieć Bożą MISJĘ (Boży umysł)
  2. Komunikować Boże POSELSTWO na podstawie mojego doświadczenia (Boże serce).
  3. Żyć według Bożego PLANU dla mojego życia poprzez realizowanie planu POKOJU (Boże stopy i ręce) wykorzystując swój czas i uzdolnienia, by rozszerzać Jego Królestwo, niezależnie od tego, dokąd mnie to zaprowadzi i ile będzie kosztowało.

 

Zapraszamy serdecznie ! Wkrocz na ścieżkę duchowego rozwoju !

Zapisy na Seminaria odbywają się po nabożeństwach w punkcie informacyjnym bądź poprzez zgłoszenie na mail biuro(at)schpoludnie.pl.