Służba adresowana jest do kobiet w rożnym wieku, bez względu na stan cywilny, wykształcenie,denominację czy przekonania. Tematyka spotkań umożliwia zgłębić i zrozumieć ofiarę Jezusa, umocnić i naprawić osobiste relacje z Chrystusem, przyjąć Go jako osobistego Zbawiciela. Atmosfera spotkań delikatnie dotyka i przemienia każdą uczestniczkę. Służba ta często niesie uzdrowienie na poziomie duchowym i emocjonalnym. Jest pomostem do dalszego duchowego wzrostu.

Cel : Pomoc duchowa i emocjonalna kobietom w Kościele oraz pozyskiwanie kobiet dla Chrystusa.

  • Jak można wziąć udział w Spotkaniu Wokół Kobiety?

Uczestnictwo w Spotkaniu ma miejsce w wyniku osobistego zaproszenia.
(zapraszają uczestniczki poprzednich spotkań)

 

Lider służby Bogda Smolińska, tel 606 646 651

Adres e-mal: wokolkobiety@schpoludnie.pl